Högtrycksslangar

Högtrycksslangen är speciellt anpassad för mycket höga tryck och rena gaser. Den används bl a för fyllning av gastuber, för transport av gaser och som ledning mellan gastub och regulator.

Vår högtrycksslang är uppbyggd av en specialtillverkad innertub av PTFE, ETFE termoplast eller metall. Utvändigt förses innertuben med en eller flera omflätningar av rostfritt stål eller kevlar™.

Alla kopplingar tillverkas i godkänt material och svetsar utförs av certifierade svetsare, manuellt eller i automatisk TIG-svetsning. Rörkopplingar svetsas uteslutande genom orbital svetsning. För att uppnå största möjliga säkerhet kan slangen förses med säkerhetswire för att förhindra "piskning". Detta ökar samtidigt slangens draghållfasthet.


Flera typer av högtrycksslang

Metallslang
Innertuben i metallslangen är av veckad profil. Materialet i innertuben är AISI 316L och omflätningen av AISI 304. Vår speciella veckprofil gör att slangen är flexibel även under tryck. Omflätningen är hårddragen, vilket tillåter mycket höga arbetstyck. Metallslangen används ofta när kraven på renhet på gasen är höga eftersom den är 100% diffusionstät, exempelvis medicinska gaser.

PTFE-Slang
Vid fyllnadsstationer används PTFE-slang idag som standard. Den släta tuben är en tjockväggig PTFE överdragen med hårddragen rostfri omflätning. Slangen lämpar sig bl a för gaserna oxygen koldioxid, luft och acetylen.

ETFE-Slang
ETFE har högre materialtäthet än PTFE. Omflätningen är densamma som för PTFE. Slangen lämpar sig för gaserna hydrogen, nitrogen, argon och helium.

Produktblad, teknisk information >